AFTALE MELLEM EJER OG UNIQHORSE

1 – HESTEN

Ejer oplyser ved ankomst at hesten er sund og rask. Såfremt der er sygehistorie der bør kendes, skal dette nævnes senest ved ankomst. Vi gør opmærksom på, vi ikke tager heste med smitsom sygdomme ind i stalden.

2 – SMED OG DYRLÆGE

Vi gør opmærksom på at smed og dyrlæge betales af ejer. Såfremt vi ser os nødsaget til akut at tilkalde dyrlæge, vil dette være for ejers regning. Hesten opstaldes på ejers ansvar, og vi fraskriver os et hvert tab/død/ulykke der kan forekomme i vores varetægt.

3 – YDELSER
Hesten vil komme på fold alle dage, i de lyse timer (døgnfold i sommerhalvåret, såfremt vejret tillader det). Hesten opstaldes i egen boks og egen fold, med mindre andet aftales. Der tildeles wrap 3 – 4 gange dagligt, samt vitaminer 1 gang dagligt. Hvis hesten har behov for yderligere, skal ejer selv medbringe dette. 

4  TILBAGEHOLDELSE

Vi gør opmærksom på vi har ret til at tilbageholde hesten, såfremt ejer ikke afholder sin økonomiske aftale. Priser oplyst på hjemmesiden er inklusiv moms. 

5 – FORSIKRING

Ejer er forpligtet til sikre hesten er forsikret. 

6 – OPSIGELSE

Opsigelse skal ske skriftligt, og kan se med 1 dags varsel for begge parter. 

7. SALG AF HEST

Vi gør opmærk som på vi tager 10% af salgsprisen, for hjælpe med at sælge hesten. 

Du kan ikke kopiere indhold fra denne side.