Betingelser ved ophold:

Alle priser er incl. moms

Betaling skal ske ved bankoverførsel eller ved mobilepay inden afhentning af hest. Regningen sendes pr. mail.

Der gøres opmærksom på, at hesten ikke er forsikret af Uniq Horse. Behandlinger er på ejers eget ansvar og ejer påtager sig således den fulde risiko ved ophold eller behandling. Det skal gøres opmærksom på, at Uniq Horse fraskriver sig et hvert ansvar for skader af nogen art, direkte, indirekte, forbudne eller følgeskader både før, under og efter, i forbindelse med behandling.

Ejer bære selv det fulde ansvar for eventuelle skader på hest som pådrager i denne forbindelse. Ejer fraskriver sig tillige og indestår i øvrigt for at friholde ethverterstatningskrav ovenfor Uniq Horse og dennes medarbejdere, hestebehandlere m.v. i forbindelse med skader, sygdom, dødstilfælde eller lignende hændelser ved underskrift af nærværende kontrakt.

Hesten kan afleveres på dagen ved aftale, helst mellem 18.00 – 21.00 – desuden skal hesten afhentes på den aftalte dag efter aftale, såfremt hesten hentes tidligere end aftalt, betales det fulde beløb frem til den aftalte afhentning jf. kontrakt.

Husk af aflevere dit hestepas ved ankomst. Husk ligeledes at få det med når du henter hesten, vi sender ikke.

Ved udeblivelse fra ferie/wellnessophold uden afbud eller afbud under 48 timer før, udstedes en faktura på hele det aftalte beløb.

Du kan ikke kopiere indhold fra denne side.